doradcyerp.pl

Skup tuczników z hodowli

Każdy, kto decyduje się na wejście na rynek handlu tucznikami czy innymi zwierzętami mięsnymi np. bydłem rzeźnym lub owcami, musi zdawać sobie sprawę, że na znaczący rozwój działalności będzie musiał przeznaczyć dłuższy czas. Wymagać to będzie od niego także dobrego rozeznania w bieżących cenach, jakie osiągają tuczniki w skupie. Śledzenie pojawiających się na rynku tendencji pozwala na odpowiednie dopasowanie się do nich i utrzymanie gospodarstwa hodowlanego na wysokim, nowoczesnym poziomie.Jeśli odbiorca trzody chlewnej chce proponować swoim kontrahentom korzystne dla obu stron ceny, musi wiedzieć czy aktualne wartości tuczników nie uległy żadnym zmianom. Zdarza się to bowiem bardzo często, a odnotowywane wahania cen wyjątkowo trudno jest przewidzieć. Zależne są one od wielu czynników, które nie zawsze powielają się w tym samym okresie w danym roku czy miesiącu. Dobra znajomość rynku może więc być wyłącznie wynikiem długoletnich obserwacji i doświadczeń w tym zakresie.Jak uchronić się przed stratami podczas sprzedaży trzody chlewnej?Nowoczesne hodowle zatrudniają wykwalifikowanych pracowników, którzy w swojej dziedzinie są niewątpliwymi specjalistami. W ten sposób, bazując również na ich wiedzy, starają się utrzymać wysoki poziom oraz osiągać korzystne ceny na dostarczane do skupu tuczniki. Unikają sytuacji, w których mogliby narazić prowadzoną działalność na straty, korzystając z bieżących cen obowiązujących w zakładach mięsnych. Kontrolują je regularnie, aby wybrać najdogodniejsze momenty i w odpowiedniej chwili zdecydować się na podjęcie transakcji. Jest to szczególnie ważne w przypadku dużych gospodarstw hodowlanych, które często dostarczają mięso do skupu. Pozwala im to unikać sytuacji, w których byliby narażeni na poniesienie strat i kontynuować sukcesy osiągane w tej branży.AGRO TRANSHANDEL Sp. z o.o.
Mylna 12
64-320 Buk
tel. 61 894 72 22