doradcyerp.pl

Usługi kadrowo-płacowe we Wrocławiu

Biuro Rewident może pochwalić się szerokim i bogatym wachlarzem usług. Profesjonalizm i fachowość to wyróżniki Biura. Warto podkreślić, że w ofercie nie zabrakło:

  • usług doradztwa podatkowego,
  • usług księgowe,
  • usług kadrowo-płacowych we Wrocławiu.

Klient Biura Rewident może liczyć na obsługę umów cywilnoprawnych, obsługę i doradztwo w kwestiach pracowniczych (chodzi między innymi o delegacje, zatrudnienie poza granicami kraju, zasiłki). Co więcej, specjaliści sporządzają listy płac, wyliczają składki ZUS oraz przygotowują miesięczne deklaracje. Propozycja uwzględnia sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Specjalnością pracowników Biura Rewident są także czynności z zakresu doradztwa podatkowego, chodzi przede wszystkim o wsparcie dedykowane osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Można również uzyskać pomoc w kwestiach związanych z organizacją i informatyzacją rachunkowości. Oferta uwzględnia prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego. Biuro podejmuje się prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także prowadzi podatkowe księgi przychodów i rozchodów. W obszarze jego działalności znalazło się prowadzeni ewidencji ryczałtowych, a także bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku. Pracownicy zajmują się deklaracjami podatkowymi i przekazują je drogą elektroniczną urzędom skarbowym.

Czym wyróżnia się Biuro Rewident?

Biuro Rewident współpracę z klientem rozpoczyna od ustalenia fundamentalnych zasad dotyczących polityki w zakresie księgowości oraz przygotowywany jest zakładowy plan kont. Brane są oczywiście pod uwagę takie aspekty, jak wymagania oraz struktura działalności gospodarczej klienta. Fachowcy dokonują analizy rozmaitych decyzji biznesowych, określając możliwe do wystąpienia ryzyko. Wypada wspomnieć, że w Biurze wykorzystywane są innowacyjne programy INSERT GT.


Biuro Biegłego Rewidenta Pańczak & Lisowska s.c
Mydlana 1 pok.107/108
51-502 Wrocław